Vastuullisuus

LAATU, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ TAKSIKULJETUKSESSA

Taksikuljetus Oy:n toiminta-ajatus on asiakaslähtöinen palvelukuljettaminen.

Yritys tuottaa kaikkia henkilökuljetuksia  perusperiaatteina laadukas ja turvallinen tulos koko prosessin ajan alkutilanteesta jälkihoitoon asti, huomioiden ympäristön ja henkilöiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet muuttuvassa yhteiskunnassa sekä käyttämällä apuna tasokkaita ja nykyaikaisia tuotantovälineitä, tiedostaen vastuun ympäristöstä.

Toiminta perustuu olemassa olevin lakeihin ja asetuksiin sekä hyvään kauppatapaan ja toisaalta olemassa oleviin yleisiin sopimuksiin. Yritys kehittää jatkuvasti toimintaansa ja toimintajärjestelmäänsä yhä enemmän vastaamaan asiakkaiden, yksityisten, yhteisöjen ja yritysten moninaisia tarpeita laadultaan korkeatasoisena ja nykyaikaisena. Taksikuljetus Oy on myös sitoutunut ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ympäristöasioiden hallintajärjestelmänsä edellyttämällä tavalla.

Henkilöstöpolitiikka perustuu avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja tasa-arvoon. Työntekijöitä palkattaessa otetaan huomioon ammattitaito, kokemus ja soveltuvuus avoinna olevaan työhön. Valinta tehdään noudattaen perusperiaatteita. Työtehtäviin annetaan kirjalliset ohjeet.

Taksikuljetus Oy on vuosikymmenten ajan ollut perheyritys, jossa asiakkaiden tyytyväisyys on aina ollut yksi tärkeimmistä arvoistamme. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi toteutamme satunnaisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia eri osastoillamme. Käsittelemme mahdollisimman nopeasti kaikki saamamme palautteet ja reagoimme niihin tilanteen vaatimalla tavalla.

Taksikuljetus Oy:ssä tiedostetaan selkeästi se, että turvallinen ajotapa on paras tapa vähentää yhtiön ajoneuvojen päästöjä ympäristöön.

Taksikuljetus Oy:ssä on tiedostettu, että tarvitaan myös mittalaitteita, joilla ennakoiva ajotapa voidaan varmistaa. Tämän suhteen yhä useammassa autossa on ajonseurantalaite, jonka avulla saadaan tietoa energiataloudellisuudesta, ajoturvallisuudesta ja kuljettajan tekemistä liikkeistä ajon aikana. Laitteisto ilmoittaa myös autossa esiintyvät vikakoodit, jolloin huollon järjestäminen nopeutuu.

Pandemian uhka on pysyvä, ja siihen on varauduttava. Taksikuljetus Oy ottaa koronavirusepidemian aiheuttaman uhan vakavasti ja haluaa omalta osaltaan huolehtia kuljettajien ja matkustajien terveydestä. Seuraamme ja noudatamme sopimuskumppaneiden, viranomaisten ja THL:n antamia ohjeita.

Laatulupaus
Taksikuljetus Oy harjoittaa

 • Linjaliikennettä pääkaupunkiseudulla
 • Tilausajoliikennettä
 • Taksiliikennettä pääkaupunkiseudulla
 • Sosiaalikuljetuksia pääkaupunkiseudulla
 • Matkapalvelu- liikennettä pääkaupunkiseudulla

Tiedottaminen ja informaatiojärjestelmät
Linjaliikenteen reiteistä, aikatauluista, lippuvalikoimasta ja taksoista tiedottaa Helsingin Seudun Liikenne ( HSL). Yhdessä HSL:n kanssa informoimme matkustajiamme poikkeustilanteissa ja parhaiten tieto löytyy sivuilta www.hsl.fi

Taksikuljetus Oy:n asiakaspalvelu (Puh.09-3505070 ja info@taksikuljetus.fi) on auki ma – pe klo 8 – 16 ja mahdollisten viikonloppujen häiriötilanteiden varalle päivystys toimii numerossa 050 521 6841.

Tiedotamme tarvittaessa Internet-sivuillamme. Taksimme ovat varattavissa Helsingin taksikeskuksesta. Tilausajoliikenne on varattavissa Taksikuljetus Oy:n asiakaspalvelun kautta.

Käytössä olevat liput
Linjaliikenteen matkalippuvalikoimasta, reiteistä ja aikatauluista vastaa liikenteen tilaajana Helsingin Seudun Liikenne.

Käytössä olevat ajoneuvot
Taksiliikenteessä käytössämme on pääsääntöisesti mustia Mercedes Benz henkilöautoja ja tilatakseja.

Tilausajoliikenteen kalusto koostuu erikokoisista autoista. Käytössämme on henkilöautoja, tilatakseja sekä 13 – 50-paikkaisia linja-autoja. Tilausajossa käytettävissä linja-autoissa on kaikissa mm. ilmastointi, DVD-järjestelmät, Wifi, turvavyöt, jääkaapit ja autokoosta riippuen myös wc.

Kaikki sosiaalikuljetuksissa olevat automme sekä lähes kaikki taksi- ja tilausajoliikenteen automme ovat varustettu alkolukoilla.

Linjaliikenteen kalusto vastaa HSL:n asettamia vaatimuksia.

Palvelut liikuntarajoitteisille
Tilausajo- ja taksiliikenteessä käytössämme on tilatakseja ja pikkubusseja, jotka on varusteltu pyörätulihissein ja joista löytyy paikat pyörätuoleille vaadittavin erikoisvarustein. Linjaliikenteessä osa autoistamme on matalalattia-autoja. Koulutamme myös kuljettajamme palvelemaan eri tavoin liikuntarajoitteisia asiakkaita.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet
Taksikuljetus Oy on vuosikymmenten ajan ollut perheyritys, jossa asiakkaiden tyytyväisyys on aina ollut yksi tärkeimmistä arvoistamme. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi toteutamme satunnaisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia eri osastoillamme. Käsittelemme mahdollisimman nopeasti kaikki saamamme palautteet ja reagoimme niihin tilanteen vaatimalla tavalla. Vastaamme myös aina asiakkaalle, hänen niin halutessaan. Tarvittaessa korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteellisesta toiminnastamme aiheutuneen välittömän vahingon. Korvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Mikäli kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki 10 § ja 24 §, EU:n tietosuoja-asetus.

Rekisterin nimi

Taksikuljetuksen ja  konsernin asiakkaiden tietoaineistojen tietokanta.

Rekisterinpitäjä

Taksikuljetus Oy konserni.

Valuraudantie 21

00700 Helsinki

info@taksikuljetus.fi

Rekisterin tarkoitus

Taksikuljetus Oy:n asiakkaiden tietojen säilytys sekä tietosuojakäytäntö tietoaineistojen käsittelyssä.

Asiakkaiden ja toimittajien henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai toimittajasuhteeseen.

Tietolähteet

 • Ensisijaisesti tilaaja itse.
 • Sopimusasiakkaiden tilaajana toimiva taho.

Henkilötietojen käsittely ja tietoaineistot

Rekisterissä säilytettävät tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilauksissa käsiteltävät tarpeelliset tiedot

Sopimusasiakkaiden tietoaineistot

Sopimuksen mukainen Tilaaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Taksikuljetus Oy toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee Tilaajan henkilötietoja Tilaajan puolesta ja lukuun.

Yhteisrekisterit

Yritys on osapuolena HSL:n ja  liikennöitsijöiden liikennehenkilökunnan yhteisrekisterissä. Rekisterinpitäjä on Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä.

Yrityksen linja-autoissa käytetään kameravalvontaa, jolla varmistetaan henkilöstön ja  matkustajien turvallisuus.

Tietoja  säilytettään maksimissaan 2 viikon ajan ja tiedot tuhoutuvat automaattisesti.

Yritys on osapuolena  Taksi Helsinki Oy:n liikenteenharjoittajan yhteisrekisterissä. Rekisterinpitäjä on Taksi Helsinki Oy.

Takseissa on kuvaa tallentava turvakamera, aineistoa säilytetään noin 2  vuorokautta, jonka  jälkeen se tuhoutuu automaattisesti.

Turvakamera on autossa turvallisuuden takaamiseksi eikä nauhoitteita pureta tai käydä läpi kuin erityistilanteissa, kuten rikosepäilyissä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta yhtiöiden ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja säilytetään valvottuina ja suojattuina.

Säilytysajat perustuvat kunkin tietoaineiston käsittelytarpeeseen tai sopimuskohtaisiin aikoihin (kirjanpitolain mukaan).

Tietoaineistoa voivat pitää hallussaan ja käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin asiakirjojen käsittely kuuluu.

Tietoaineisto kyselyihin vastaa tietosuojavastaava, +35893505070.

Privacy notice

The types of data we collect include your name and e-mail address. This data is collected from you when you communicate with us via email or other channels and via cookies on our website.
We process your personal data in accordance with the applicable laws.